Mercury Phu Quoc Resort and Villas

Tổ 1, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

Reservation Department:
Tel (84) 297 626 3999
Fax (84) 297 626 5999
Email: re@mercuryphuquoc.vn

Sales Department:
Tel: (84) 907 666 895
Email: Sales1@mercuryphuquoc.vn

Website: www.mercuryphuquoc.vn