BENEFIT’S APPLIED FOR BOOKING FROM 10 ROOMS DOWN

Hình ảnh có nhãn
 LOS 2 nights:   
 • Transfer airport
 • Welcome drink
 • Letter welcome
 •  ..basic
 • 15% discount Laundry
 • 15% discount Spa
Hình ảnh có nhãn
LOS Min 3 – 4 nights:
 • Transfer airport
 • Welcome drink
 • Letter welcome
 • ..basic
 •  25% discount Laundry
 • 25% discount Spa
 • Fruit plates or Cakes in room
Hình ảnh có nhãn
LOS Min 5 nights up:
 • Transfer airport
 • Welcome drink
 • Letter welcome
 • ..basic
 • Laundry free for max 2 suits
 • 30% discount Laundry from third suit
 • 50% discount Spa
 • 1 complementary Cocktail & Canabe Set in Happy Hour from 15h – 17h & 20h – 21h
 • Fruit plates or Cake in room

BENEFIT’S APPLIED FOR BOOKING FROM 11 ROOMS UP

Hình ảnh có nhãn
LOS 2 nights:
 • Transfer airport
 • Welcome drink
 • ..basic
 • 10% discount Laundry
 • 20% discount Spa
Hình ảnh có nhãn
LOS Min 3 – 4 nights:
 • Transfer airport
 • Welcome drink
 • ..basic
 • 10% discount for team building setup; Light & Sound System
 • 15% discount Laundry
 • 25% discount Spa
 • Fruit plates or Cakes in room
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Mercury Phu Quoc Resort & Villas,
Dương Tơ,
Phú Quốc,
Kien Giang,
Vietnam

Điện Thoại

(84) 297 626 3999

Email

re@mercuryphuquoc.vn

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

(84) 297 626 3999

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách